เมนูหลัก


 

Counter

สถิติการเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

36 คน

 สถิติเมื่อวาน

49 คน

 สถิติเดือนนี้

677 คน

สถิติปีนี้

8050 คน

สถิติทั้งหมด

9905 คน

เริ่มเมื่อ 2011-06-23

 

 เบอร์โทรสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

  สายด่วน

- สอบถามข้อมูลน้ำ, ฝน, พายุ
  [สำนักการระบายน้ำ กทม.] สอบถามข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับน้ำ, ปริมาณน้ำฝน, พายุ 24 ชม.
022485115
- ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
  ให้บริการสอบถามข้อมูล รับเรื่องร้องเรียน แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย (24 ชั่วโมง)
1111
- บริการแพทย์ฉุกเฉิน
  (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน) นำส่งโรงพยาบาล ฟรี
1669
- ขอความช่วยเหลือเหตุอุทกภัย
  (สายด่วน ปภ.) แจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชม.
1784
- ถามเส้นทาง-ขอความช่วยเหลือจากน้ำท่วม
  ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท
1146
- สอบถามเส้นทางน้ำท่วม
  (ตำรวจทางหลวง) ตลอด 24 ชั่วโมง
1193
- สอบถามการเดินรถไฟ
  (รฟท.) สอบถามเส้นทาง ตารางเดินรถไฟ 24 ชม.
1690
- แจ้งอุบัติเหตุทางน้ำ
  (ตำรวจน้ำ) รับแจ้งอุบัติเหตุทางน้ำ 24 ชม.
1196
- หน่วยแพทย์กู้ชีพ กทม.
  ให้บริการความช่วยเหลือฉุกเฉินเกี่ยวกับชีวิต
1555
- หน่วยกู้ชีวิต วชิรพยาบาล
  ศูนย์บริการช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุ หน่วยกู้ชีวิต
1554
  ศูนย์ช่วยเหลือและระวังภัยน้ำท่วม

- ขอความช่วยเหลือเหตุอุทกภัย
  สายด่วนนิรภัย, ขอความช่วยเหลือจากเหตุน้ำท่วม 24 ชม.
1784
- ขอความช่วยเหลือเหตุอุทกภัย
  (สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา) สายด่วนขอความช่วยเหลือจากเหตุน้ำท่วม
1102
- ขอความช่วยเหลือเหตุอุทกภัย กทม. ปริมณฑล
  (ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 1) ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
022811884 ,
022803977
- รับเรื่องร้องทุกข์ ของผู้ประสบอุทกภัย
  สายด่วน กระทรวงพลังงาน
021407000
- สอบถามเงินช่วยเหลือน้ำท่วม
  ศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.)
1111
- แจ้งระวังภัย และขอความช่วยเหลือน้ำท่วม
  สถานีข่าวระัวังภัย
023383834 ,
023383835 ,
023383836
- สายด่วนรับแจ้งเหตุน้ำท่วม
  (กสทช.) ช่องทางเพิ่มเติมแจ้งเหตุน้ำท่วม 24 ชม.
1200
- น้ำไม่ไหล,ไฟดับ,เพลิงไหม้
  (ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม) รับแจ้งเหตุฉุกเฉินสาธารณูปโภค หรือเพลิงไหม้
1356
- ร่วมบริจาค, อาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  (สภากาชาดไทย)
1664
- ร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
  (ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ)
1696
- ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือส่วนของชุดเคลื่อนที่เร็ว
  (กองทัพเรือ) ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ในเหตุุอุทกภัย
0815769234
- รับแจ้งเหตุ และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (กองบัญชาการกองทัพไทย)
021936193 ,
021971601
- ช่วยเหลือ, อพยพผู้ประสบภัยทางน้ำ
  หน่วยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางน้ำ (ฉก.บภ.ทางน้ำ) ศูนย์รวมกำลังพลยุทโธปกรณ์ และเรือ
024753315 ,
024753316 ,
024126964 ,
0808080488 ,
0818355273
- สอบถามเงินช่วยเหลือน้ำท่วม
  (สายด่วนมหาดไทย)
1567
- สอบถามผ่อนชำระหนี้กู้ยืมช่วยน้ำท่วม
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
026104888
- ตรวจสอบป้ายทะเบียนหล่นหาย
  กองบังคับการตำรวจจราจร 24ชม., [025153059 : 08.30–16.30 น.]
1197
- ตรวจสอบหน่วยจอดรับบริจาคโลหิต
  (สภากาชาดไทย) ร่วมบริจาค หรือแจ้งขอรับโลหิตกรณีด่วน
022564300
- จองปลั๊กกันไฟรั่ว
  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) สอบถามล่วงหน้า (ต่อ 1105-1107)
029883655
- สอบถามข้อมูลเรื่องน้ำ รู้ทันน้ำ
  Call Center ศูนย์รู้ทันน้ำ
0817022999
- รับแจ้งเหตุด่วนทางน้ำ
  (กรมเจ้าท่า) รับแจ้งอุบัติเหตุ หรือขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจากเหตุทางน้ำ
1199
- แจ้งเหตุมลพิษจากเหตุการณ์น้ำท่วม
  (กรมควบคุมมลพิษ)
1650
- สอบถามสถานการณ์จากเหตุน้ำท่วม
  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ
022436956
- ตรวจสอบปริมาณน้ำขึ้น
  (สายด่วนกรมชลประทาน)
1460 ,
026692560
- ปัญหาการระบายน้ำ
  พบปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับการระบายน้ำ (สรรเสริญ เรืองฤทธิ์) 24 ชม.
0812581960
  บริการฉุกเฉินทางการแพทย์

- ศูนย์ฟอกไต
  ศูนย์ฟอกไต เพื่อผู้ประสบภัยทั่วประเทศ
1330 ,
1669
- เจ็บป่วยฉุกเฉิน
  (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ) ผู้ประสบภัยที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน ต้องรีบรักษาเร่งด่วน
029659782 ,
029659783 ,
029659784
- ปัญหาความเครียด
  กรมสุขภาพจิต 24 ชม.
1323
- แพทย์เคลื่อนที่ (กทม.)
  สำนักการแพทย์ [แพทย์เคลื่อนที่เฉพาะพื้นที่ กทม.]
1646
  หน่วยงานราชการ กรม กระทรวง

- แจ้งเหตุน้ำท่วม และขอความช่วยเหลือ
  สายด่วนกระทรวงการคลัง
1689
- สายด่วนร้องทุกข์จากเหตุอุทกภัย
  (กระทรวงพลังงาน) แจ้งเหตุ และขอความช่วยเหลือ
021407000
- บริการสิทธิผู้ประสบภัยน้ำท่วม
  (กระทรวงแรงงาน) สอบถามสิทธิความคุ้มครองผู้ประกันตน จากภัยน้ำท่วม
1506 ,
022482222
- SMS ขอความช่วยเหลือ
  (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ส่ง SMS ขอความช่วยเหลือฟรีทุกเครือข่าย
4567892
- ร้องเรียนราคาสินค้า ค้ากำไรเกินควร
  (กรมการค้าภายใน) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้า ค้ากำไรเกินควร
1569
- ช่วยเหลือพื้นที่ และผู้ประสบอุทกภัย
  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 4
075383405 ,
075383253
- ข้อมูลประกันภัยน้ำท่วม
  (สมาคมประกันวินาศภัย) บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยน้ำท่วม
022566032
- สายด่วนประกันภัย
  (คปภ.)
1186
  ตรวจสอบเส้นทางคมนาคม

- ถามเส้นทาง-ขอความช่วยเหลือจากน้ำท่วม
  (กรมทางหลวงชนบท)
1146
- สายด่วนช่วยน้ำท่วม
  (กรมทางหลวง) 24 ชม.
1586
- สอบถามเส้นทางน้ำท่วม
  (ตำรวจทางหลวง) 24 ชม.
1193
- สอบถามการเดินรถไฟ
  (การรถไฟแห่งประเทศไทย)
1690
- เส้นทางเข้ากรุงเทพฯ
  (02-9410847-50 , 02-5620033-34)
029410847
  การไฟฟ้า การประปา

- สายด่วน กฟภ.
  (การไฟฟ้านครหลวง)
1129
- สายด่วนการประปา นครหลวง
  ศูนย์บริการประชาชน การประปานครหลวง
1125
- สายด่วนการประปาส่วนภูมิภาค
  (การประปาส่วนภูมิภาค)
1662
- ติดต่อปัญหาไฟฟ้า ช่วงน้ำท่วม
  ศูนย์ปฏิบัติการการไฟฟ้านครหลวง บริการในสถานการณ์น้ำท่วม 24 ชม.
1130 ,
022563222
- ปัญหาไฟฟ้า-จ.สุโขทัย (กลางวัน)
  การไฟฟ้าภูมิภาค จ.สุโขทัย (กลางวัน)
055611860 ,
055610217 ,
055645550
- ปัญหาไฟฟ้า-จ.สุโขทัย (กลางคืน)
  การไฟฟ้าภูมิภาคสุโขทัย (กลางคืน) โทรเบอร์ตรงโต๊ะช่าง
055610029
- ปัญหาไฟฟ้า-จ.อุทัยธานี
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.อุทัยธานี
056524461
- ปัญหาไฟฟ้า-จ.นครศรีธรรมราช
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช
075356044
- ปัญหาไฟฟ้า-จ.สุราษฎร์ธานี
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี
077272132
- ปัญหาไฟฟ้า-จ.อยุธยา
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.อยุธยา
035345666 ,
035345999 ,
035830008 ,
0810180927
- ปัญหาไฟฟ้า-จ.ลพบุรี
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ลพบุรี [รับแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 24 ชม.]
036411456 ,
036411414 ,
036411046
- ปัญหาไฟฟ้า- รังสิต จ.ปทุมธานี
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รังสิต จ.ปทุมธานี
025162442 ,
025162324 ,
025162328
- ปัญหาไฟฟ้า-อ.เมือง อำเภอเมือง จ.ปทุมธานี
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต อำเภอเมือง จ.ปทุมธานี
025817956 ,
025817957
- ปัญหาไฟฟ้า- อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
025331159
- ปัญหาไฟฟ้า- อ.บางกะดี จ.ปทุมธานี
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บางกะดี จ.ปทุมธานี
029636396 ,
029636397
- ปัญหาไฟฟ้า- อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
029878170 ,
029878171 ,
029878172
- ปัญหาไฟฟ้า-จ.นครสวรรค์
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.นครสวรรค์
056224994 ,
056221976 ,
0864483344
  พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม จ.สุโขทัย

- ปภ.จ.สุโขทัย
  สอบถามสถานการณ์ และขอความช่วยเหลือจากภาวะน้ำท่วม
055612415
- แจ้งเหตุ, ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง
  การไฟฟ้าภูมิภาคสุโขทัย (กลางวัน)
055611860 ,
055610217 ,
055645550
- แจ้งเหตุ, ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง
  การไฟฟ้าภูมิภาคสุโขทัย (กลางคืน)
055610029
- ขอความช่วยเหลือเหตุอุทกภัย
  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 (ภาคเหนือ)
055242859
  พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม กรุงเทพฯ

- ศูนย์น้ำท่วม กทม.
  สอบถาม ขอความช่วยเหลือ 24 ชม.
1555 ,
022485115
- ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร
  สายตรง
022242961
- ผู้ว่า กทม.
  (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร)
022257012
- ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (พระนคร)
  (ถึงเบอร์ 02 221 2169)
022212141
- ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) 022460301 ,
022460304
  พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม จ.นนทบุรี

- สายด่วนเมืองนนท์ 1131
- เขตบางกรวย นนทบุรี 024430000 ,
022470101
  พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ปทุมธานี

- เทศบาลเมืองปทุมธานี 025815736
- เทศบาลนครรังสิต 025675999 ,
025674945 ,
025674946
- ศูนย์ปฏิบัติการ เหยี่ยวเวหา
  (กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมธานี)
025331998
- ศูนย์กู้ภัยเมืองเอก 029977706
  พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม จ.นครปฐม

- ศูนย์ให้ความความเหลือนครปฐม
  24 ชม.
034256113
  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ปภ.ระนอง 077800121
- ปภ. ตรัง 075214382
- ปภ. ภูเก็ต 076218444
- ปภ. ชุมพร
  24 ชม.
077502257 ,
077503230
- ปภ. พัทลุง
  24 ชม.
074620300 ,
074611652
- ปภ. เชียงใหม่ 053202609
- ปภ. สุราษฎร์ธานี
  24 ชม.
077275550 ,
077275551
- ปภ. กระบี่
  24 ชม.
075612639 ,
075612649 ,
075612735
- ปภ. ลพบุรี 036414480 ,
036414481 ,
036411936
- ปภ. พิษณุโลก
  055230537,055230538,055230394
- ปภ. อยุธยา 035335740 ,
035335803
- ปภ. น่าน 054741061
- ปภ. ตาก 055515975
- ปภ. สิงห์บุรี
  กลางวัน (036507301,036507302,036507303) กลางคืน (036507129)
036507301 ,
036507302 ,
036507303 ,
036507129
- ปภ. อ่างทอง
  (035-616258-63)
035616258
- ปภ. นครสวรรค์
  056-803536-40
056803536
- ปภ. นนทบุรี 025912471
- ปภ. ปทุมธานี
  (02-5817119-21)
025817119
- ปภ. พิจิตร 056615932
- ปภ. นครนายก 037386209 ,
037386484
- ปภ. สระบุรี 036212238
- ปภ. สุโขทัย 055612415
- ปภ. อุตรดิตถ์ 055444132 ,
055417989
- ปภ. ลำปาง 054265072 ,
054265073 ,
054265074
- ปภ. ลำพูน 053562963
- ปภ. อุบลราชธานี 045312692 ,
045313003
- ปภ. เลย 042861579 ,
042961581
- ปภ. ชัยนาท
  ( 056476531 ถึง 6)
056476531
  ความช่วยเหลือเกี่ยวกับสัตว์

- กรมปศุสัตว์
  02-6534444 (ต่อ 3381-3385)
026534444
- โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน
  24 ชม. (02-8878321-3)
028878321
- แจ้งจับจระเข้
  (กรมประมง) พบเห็นจระเข้ แจ้งจับจระเข้
025620546
- จับงู
  (ลุงสมภพ) ให้บริการจับงูฟรี 24 ชั่วโมง ทั่วกทม. และจัดหวัดใกล้เคียง
0890438445
- ช่วยเหลือสัตว์ป่า
  สายด่วนช่วยเหลือสัตว์ป่า
1362
  สื่อมวลชน

- ไทยพีบีเอส
  (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) ขอความช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วม
027902111
- ช่อง 3
  สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
022043333 ,
022623333
- ช่อง 5
  (สถานีวิทยุและโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5)
022792498 ,
02278169
- ช่อง 7
  (สถานีกองทัพบกช่อง 7)
026100777
- ช่อง 9
  (สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ช่อง 9)
022016000
- ช่อง 11
  (กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง11)
022752053
- จ.ส.10
  (สถานีวิทยุ จ.ส.100)
1137
- ร่วมด้วยช่วยกัน
  (เครือข่ายร่วมด้วยช่วยกัน)
1677click
click
Click Here

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


 Link TV


 Link นสพ.

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก

กรมกิจการพลเรือนทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก

ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๐-๒๕๒๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๒๕๒๗