เมนูหลัก


 

Counter

สถิติการเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

35 คน

 สถิติเมื่อวาน

49 คน

 สถิติเดือนนี้

676 คน

สถิติปีนี้

8049 คน

สถิติทั้งหมด

9904 คน

เริ่มเมื่อ 2011-06-23

 

 

ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองทัพบก

๑.  โครงการศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองทัพบก    (อ่านต่อ..)
๒.  การดำเนินงานตามโครงการศูนย์วิวัฒน์พลเมือง   (อ่านต่อ..)
๓.  ระเบียบปฏิบัติประจำในแต่ละวัน   (อ่านต่อ..)
๔.  แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด   (อ่านต่อ..)
๕.  การบำบัดฟื้นฟูแบบเข้มข้นทางสายใหม่ (Fast Model)   (อ่านต่อ..)
๖.  ศักยภาพการรับรองต่อรุ่นของศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองทัพบก   (อ่านต่อ..)


click
click
Click Here

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


 Link TV


 Link นสพ.

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก

กรมกิจการพลเรือนทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก

ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๐-๒๕๒๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๒๕๒๗