พยากรณ์อากาศ 19 พ.ค. 56
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 37
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 37
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 38
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th